Pilihan Ganda

Kumpulan Soal Pilihan Ganda Berserta Kunci Jawaban Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas XI Tentang Ibadah Haji

Gudangsoal.id – Berikut kumpulan soal pilihan ganda beserta kunci jawaban Islam dan etika untuk kelas XI tentang haji yang terdiri dari 30 soal pilihan ganda. Dengan adanya soal-soal latihan ini, semoga dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran dan latihan sebelum menghadapi ujian.

1. Haji adalah ibadah yang wajib bagi umat Islam yang mampu melaksanakannya. Dalam rukun Islam, haji adalah rukun Islam.
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
e. 5*

2. Awal pelaksanaan inti ibadah haji yaitu ketika umat Islam bermalam di Mina dalam penanggalan Hijriyah, dimulai pada tanggal..
A. 7 Dzulhijah
B. 8 Dzulhijah*
C. 9 Dzulhijah
D. 10 Dzulhijah
e. 11 Dzulhijah

3. Dalam menunaikan ibadah haji, umat Islam wajib melaksanakan seluruh rangkaian rukun haji, salah satunya adalah berjalan kaki dari Safa ke Marwah sebanyak 7 kali, yang disebut..
A. Tahalul
B. Ihram
C. Tawaf
D. Sa’i *
e. Ifadah

4. Pak Siraj melaksanakan salah satu rukun haji yang mewajibkannya sebagai jamaah untuk hadir di dataran Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah dari terbenamnya matahari hingga tenggelamnya matahari. Rukun haji yang dikerjakan Pak Siraj disebut..
A. Wakaf
B. Tahallul
C. Ihram
D. Wukuf *
e. Tawaf

5. Potong sebagian atau seluruh rambut kepala minimal 3 helai rambut. Salah satu rukun haji disebut..
A. Tahallu *
B. Tumakninah
C. Tamattu
D. qiran
e. Wukuf

6. Haji berasal dari bahasa arab yang artinya..
A. datang pertama
B. Berusaha sangat keras
C. Sengaja atau menuju *
D. Menyerah atau pasrah
e. Menghindari

7. Tawaf atau thawaf Ka’bah dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad juga, dan merupakan salah satu rukun haji yang wajib dilaksanakan, untuk melaksanakan Tawaf satu kali… satu putaran.
A. 1
B. 3
C. 5
D. 7*
e. 9

8. Segala sesuatu yang harus dilakukan saat menunaikan ibadah haji adalah pemahaman..
A. Persyaratan haji
B. Syarat sah haji
C. Rukun Haji *
D. wajib haji
e. haji sunnah

Lihat lainnya...  HUBUNGAN EPISTEMOLOGI DENGAN ILMU LOGIKA ~ IBNURUS BLOG

9. Haji secara harfiah berarti sengaja atau pergi ke suatu tempat. Tempat yang dimaksud adalah…
A. Gua Hira
B. Masjid Agung *
C. Masjid Nabawi
D. Bukit Tursin
e. Masjid Al Aqsha

10. Tempat wukuf jamaah haji adalah..
A. Mina
B. Arafah *
C. Muzdalifah
D. Masjidil Haram
e. Madinah

BACA JUGA: Kumpulan Soal Pilihan Ganda Beserta Kunci Jawaban Agama Islam dan Sifat Kelas XI Tentang Iman Kepada Malaikat Allah

11. Perhatikan pernyataan berikut!
1) Ihram (niat)
2) Melempar jumrah
3) Berdiri di Arafah
4) Mabit di Mina
5) Mabit di Muzdalifah
6) Tawaf Ifadah
7) Sa’i
8) Tahallul
9) Pesan
Rukun haji adalah…
A. 1, 2, 3, 4, 5, dan 9
B. 1, 3, 4, 5, 6, dan 9
C. 1, 4, 5, 6, 7, dan 9
D. 1, 5, 6, 7, 8, dan 9
e. 1, 3, 6, 7, 8, dan 9*

12. Denda yang wajib dilakukan oleh orang yang pada saat haji dan umrah, karena melanggar larangan haji atau meninggalkan haji wajib adalah…
A. Membayar checker atau menyembelih hewan *
B. Puasa beberapa hari
C. Bayar zakat
D. Bayar fidyah
e. Sholat sunnah 40 rakaat

13. Joging singkat yang dilakukan calon jamaah haji dari Bukit Safa ke Bukit Marwah mengingatkan cerita..
A. Siti Fatimah
B. Siti Masita
C. Siti Hagar *
D. Siti Sarah
e. siti Khadijah

14. Tawaf yang dilakukan ketika meninggalkan Mekkah adalah..
A. Qudum
B. Ifadah
C. Sunnah
D. Wada *
e. Ihram

15. Mabit di Mina melempar jumroh merupakan salah satu rukun yang wajib dilakukan oleh setiap jamaah haji, pekerjaan melempar jumroh ini merupakan jejak dari nabi Ibrahim as. Salah satu hikmah dari perintah melempar jumroh adalah…
A. Bentuk perang kita melawan iblis yang selalu menggoda kita untuk berbuat dosa*
B. Bekerja keras dan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai apa yang kita inginkan
C. Perjuangan hidup penuh optimisme dan pantang menyerah
D. Selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah SWT
e. Manusia selalu memiliki ketergantungan kepada Tuhan

Lihat lainnya...  Tips Agar Anak Rajin Berpuasa di Bulan Ramadhan

16. Perhatikan pernyataan berikut!
1) Agama Islam
2) Mampu menulis dan membaca Al-Qur`an
3) Sikap dan perilakunya terjaga dari dosa
4) Baligh, berakal dan mandiri
5) Disukai oleh masyarakat setempat
6) Mampu menunaikan ibadah haji
Syarat wajib haji adalah…
A. 1, 2 dan 3
B. 3, 4 dan 5
C. 1, 4 dan 5
D. 1, 4 dan 6 *
e. 4, 5 dan 6

17. Perhatikan pernyataan berikut!
1) Semua dosanya diampuni oleh Allah
2) Dipastikan masuk surga
3) Sarana untuk memperkokoh ukhuwah Islamiyah
4) Meningkatkan dan memperkuat iman dan taqwa
5) Mendorong setiap muslim agar memiliki fisik dan mental yang kuat
Di antara hikmah haji yang sebenarnya adalah..
A. 1, 2, dan 3
B. 2, 3 dan 4
C. 3, 4 dan 5 *
D. 1, 2 dan 4
e. 2, 4, dan 5

18. Ada tiga cara menunaikan ibadah haji, yaitu ifrad, tamattu’ dan qiran. Jika seseorang ingin melakukannya dengan cara tamattu’, maka caranya adalah…
A. Mengutamakan haji daripada umrah
B. Mengutamakan umrah daripada haji *
C. Cukup dengan menunaikan ibadah haji saja
D. Cukup dengan menunaikan ibadah umrah
e. Haji dan Umrah dilakukan secara bersamaan

19. Perhatikan pernyataannya!
(1) Menggunakan wewangian kecuali yang digunakan sebelum ihram.
(2) Kenakan sepatu atau alas kaki yang menutupi mata kaki
(3) Memotong kuku dan mencukur atau mencabut bulu badan.
(4) Menikah, menikahkan, atau melamar seorang wanita untuk dinikahi.
(5) Menutup kepala atau memakai topi.
(6) Mengumpat atau berdebat menggunakan kata-kata kotor.
Yang diharamkan bersama antara jamaah pria dan wanita adalah…
A. 1, 3, 4, dan 6*
B. 1, 2, 3, dan 4
C. 2, 3, 4, dan 5
D. 3, 4, 5, dan 6
e. 1, 2, 4, dan 6

20. Perhatikan bacaan berikut:
“Labbaik Allahumma labbaik, labbaika laa syariika laka labbaik, innal hamda wan ni’mata laka wal mulk laa syariika laka”.
Pembacaan kalimat dzikir yang disunnahkan untuk dibaca berulang kali ketika seseorang berniat haji dan umrah disebut kalimat.
A. Thayyibah
B. Talbiyah *
C. Takbir
D. Tahmid
e. Tahlil

Lihat lainnya...  15 Tips Belajar di Bulan Ramadhan Paling Efektif

BACA JUGA: Kumpulan Soal Pilihan Ganda Beserta Kunci Jawaban Agama Islam dan Sifat Kelas XI Tentang Al-Qur’an Ayat Tentang Pengendalian Diri, Prasangka Baik, dan Persaudaraan

21. Mabit di Mina adalah rangkaian..
A. Rukun Haji
B. wajib haji *
C. haji sunnah
D. syarat haji
e. Ritual haji

22. Perbedaan antara haji dan umrah adalah..
A. Ihram
B. Sa’i
C. Tahalul
D. Wukuf *
e. Tawaf

23. Tempat dan waktu yang telah ditentukan untuk memulai ibadah haji disebut..
A. Miqat *
B. Jumroh
C. Tahalul
D. Ihram
e. Hajar Aswad

24. Berikut ini adalah rukun-rukun haji… kecuali.
A. Ihram
B. Tawaf wada’*
C. Sa’i
D. Tahalul
e. Wukuf

25. Tawaf yang dilakukan saat pertama kali memasuki Masjidil Haram disebut thawaf.
A. Qudum *
B. Ifadah
C. Wow
D. Nazar
e. Tamattu’

26. Yang tidak termasuk rukun haji adalah..
A. Bermalam di Muzdalifah *
B. Ihram
C. Tawaf
D. Sa’i
e. Tahalul

27. Batas tempat memakai baju ihram untuk menunaikan ibadah haji disebut..
A. Bir ali
B. Zaman Miqat
C. Miqat makan *
D. Miqad Yamani
e. Yalamlam

28. Mengelilingi Ka’bah di Baitullah sebanyak tujuh kali adalah sebuah pemahaman..
A. Wukuf
B. Ihram
C. Tawaf *
D. Sa’i
e. Mabit

29. Yang tidak termasuk dalam tata cara pelaksanaan ibadah haji adalah sebagai berikut:
A. Ifrad
B. qiran
C. Mabrur *
D. Tamattu’
e. Sa’i

30. Yang tidak termasuk syarat haji wajib adalah sebagai berikut:
A. Islam
B. Mandiri *
C. Baligh
D. Wajar
e. Mampu

Yaitu Kumpulan Soal Pilihan Ganda Beserta Kunci Jawaban Kelas XI Agama Islam Dan Akhlak Tentang Haji. Semoga bermanfaat.

SUMBER ARTIKEL

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button